#VsakDan8Marec

Pedagoška gradiva za izvedbo učne ure ob mednarodnem dnevu žensk

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk ob Mednarodnem dnevu žensk pripravimo pedagoška gradiva za izvedbo ene učne ure, s katerimi želimo pedagoginje in pedagoge spodbuditi, da z mladimi spregovorijo o vprašanju enakosti med spoli ter zgodovini boja za pravice žensk.

Učna ura je pripravljena za izvedbo ob mednarodnem dnevu žensk, vendar jo je mogoče vključiti v pouk tudi med letom. Spodbujanju aktivne participacije sta namenjena tako uvodni del ure kot način izvedbe.


Leto 2019

Tudi v letošnjem letu je učna ura zasnovana kot kviz v katerem se pomeri več skupin dijakov in dijakinj. Profesorica ali profesor pogovor lahko s pomočjo priloženih gradiv in pojasnil k posameznim vprašanjem kviza razširi na vprašanje splošne zastopanosti žensk v razmerju do moških v vsakdanjem življenju.

Priprava in oblikovanje učnih ur: Tea Hvala, Urška Jež, Ana Čigon in Teja Reba.


Leto 2018

Učna ura je zasnovana kot kviz v katerem se pomeri več skupin dijakov in dijakinj. Profesorica ali profesor pogovor lahko s pomočjo priloženih gradiv in pojasnil k posameznim vprašanjem kviza razširi na vprašanje splošne zastopanosti žensk v razmerju do moških v vsakdanjem življenju.

Vabimo vas, da nas kontaktirate, če morda potrebujete gradiva v drugačni obliki (npr. kviz v Power Point-u).


Leto 2017

Učna ura za slovenski jezik in zgodovino ter splošno pripravo za naravoslovne predmete. Pripravljene učne ure se lahko z minimalnimi adaptacijami uporabijo tudi pri ostalih predmetih.

Priprava in oblikovanje učnih ur: Tea Hvala, Ana Čigon, Urška Jež, Teja Reba, Amela Meštrovac.


Leto 2016

 

Za lažjo umestitev teme v učni proces smo pripravile učno pripravo za izvedbo ene šolske ure. Osrednji cilj učne ure je namreč spodbuditi aktivno razpravo na temo enakosti spolov med dijaki_njami. Spodbujanju aktivne participacije sta namenjena tako uvodni del ure kot oblika same izvedbe. Uvodni del je pripravljen v obliki krajšega slikovnega/video gradiva, ki preko primerov vprašanje enakosti spolov povezuje s problemi in situacijami mladostnic_kov. Izvedba ure je zasnovana kot debatno soočenje, v katerem dve skupini zastopata nasprotni stališči do vprašanja »Ali je Mednarodni dan žensk / 8. marec danes še potreben?«, tretja skupina dijakinj_ov pa razišče zgodovinski vidik praznika, ki ga predstavi ob razglasitvi zmagovalca dialoškega dvoboja.

Vabimo vas, da nas kontaktirate, če morda potrebujete gradiva v drugačni obliki.

Osrednji cilj učne ure je predstaviti družbeno, politično in ekonomsko kontekstualizacijo ženskih gibanj. S tem želimo vzpodbuditi širšo debato na temo bojev in pravic med mladostnicami_ki. Enakost spolov, ki jo poznamo danes (volilna pravica, enake možnosti za delo in izobraževanje, pravica o svobodnem odločanju o rojstvu otrok, pravica do ločitve, do lastnine, skrbništvo…) ni nekaj samoumevnega, je posledica bojev, ki so jih različne posameznice in skupine organizirale ter zahtevale pravice. Je dolgotrajen proces, ki tudi še danes ni zaključen. Ne le, da se določene pravice lahko izgubi, v družbi se vedno znova ponavljajo nova nesorazmerja, izkoriščanja in problematike, vezane ne le na ženske pravice, temveč širše na razumevanje spolov, saj je spol (tako biološki, kot družbeni) spreminjajoči se družbeni konstrukt.

Učna ura je modularno zastavljena, se pravi, da jo pripravimo v skladu s pričakovanji in potrebami pedagoginj, pedagogov.

Ponujamo tri možne formate:
- pogovor o teh vsebinah po ogledu filma v dvorani

- kreativno, dinamično učno uro na šoli
- tematsko vodstvo po Ljubljani (ogled ženskih spomenikov in spoznavanje zgodovine ženskih gibanj skozi to)

 

V sodelovanju s Kinodvorovim programom za mlade Kinobalon predstavimo več filmov primernih za otroke in mladino. Za nekatere so pri Kinobalonu pripravili pedagoška gradiva: