Uprizarjati spol – Ples v tvojih čevljih

Uprizarjati spol – Ples v tvojih čevljih je triletni projekt za razvoja občinstva, ki je namenjen vzpostavljanju vezi med poklicnimi kulturnimi delavci, umetniki in njihovimi lokalnimi skupnostmi na področju plesa in uprizoritvenih umetnosti, in sicer prek raziskovanja spola in seksualnosti. Izziv je v tem, da v ospredje postavimo marginalizirane glasove in delimo nove zgodbe o družbenem spolu, relevantne za nova občinstva na področju plesa.

Skupnosti so jedro procesa sooblikovanja, v katerem bo sodelovalo 16 plesnih ustvarjalcev, 9 umetniških direktorjev, 8 strokovnjakov za razvoj občinstva, 11 vodij projektov, 3 akademski raziskovalci in 1 umetniški svetovalec. Lotevali se bodo vrste dejavnosti, kot so plesni trening, delavnice in soustvarjanje.

xx spletna stran projekta

Poleg omenjenih dejavnosti bo raziskava, ki jo bomo opravili, prispevala tudi k eksperimentiranju, sedimentiranju in širitvi novih praks, metodologij in vrst orodja za vključevanje občinstva. Osredotočila se bo na tri glavne ravni analize:

  na kulturne organizacije in njihov proces vzpostavljanja zmožnosti v povezavi z vlogo strokovnjaka za razvoj občinstva;

  na prakse vključevanja občinstva, procese sooblikovanja in soustvarjanja in na to, na kakšen način zastavljajo izzive hierarhijam, prevladujočim narativam, razmerjem moči; in

  na vrednost kulturnih izkušenj skupnosti, ki so vpletene v umetniški proces.

Končni produkt tega raziskovanja bo priročnik, v katerem bodo dokumentirane porajajoče se prakse in modeli vključevanja občinstva, pospremljeni z analizo družbenega učinka projekta.

Projekt Uprizarjati spol – Ples v tvojih čevljih omogoča mreža devetih partnerskih organizacij, ki so dejavne na področju plesa, uprizoritvenih umetnosti, vprašanj žensk in LGBTIQ+ oseb ter dve institucionalni partnerski organizaciji, ki bosta odgovorni za raziskovanje in širjenje projekta.

Partnerji: Cassero LGBTI+ Center / Festival Gender Bender (Italija), Norrlandsoperan

(Švedska), DansBrabant (Nizozemska), KLAP Maison Pour La Danse (Francija), Yorkshire Dance (VB), Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi (Slovenija), Paso a 2 - Certamen Coreogràfico de Madrid (Španija), Theaterfestival Boulevard (Nizozemska), Sìn Cultural Center (Madžarska), DAMSLab (Italija), The British Council (VB)

Projekt je sofinanciran iz programa Evropske komisije Ustvarjalna Evropa.