Tina Kozin

Država: 
Slovenija
O umetnici / skupini : 

Tina Kozin je študirala na Filozofski fakulteti, smer Primerjalna književnost in literarna teorija (S). Za svoje prvo diplomsko delo, Fikcijskost kot posebna oblika modalnosti, je leta 2002 prejela fakultetno Prešernovo nagrado. V središču njenih ustvarjalnih in znanstvenih zanimanj je bil že od nekdaj jezik s svojo zvočno in pomensko dimenzijo ter njuno interakcijo, v zadnjem času se mu vse intenzivneje pridružuje zanimanje za zvok kot tak, kot pojav, ki – bodisi pozitivno bodisi negativno – zaznamuje vse, kar je živo. Izdala je tri odmevne knjige poezije, v pripravi je četrta; sodelovala je na številnih domačih in tujih festivalih, njena poezija je prevedena v devet tujih jezikov. Piše tudi predloge za igrane literarne oddaje in zvočno-poetične performanse. Eden izmed njih, Daljave, je bil izbran tudi za predstavitev na Praškem kvadrienalu 2019. Je urednica knjižne zbirke Stopinje in sourednica zbirke Litterae Slovenicae. Za svoje kritiško delo je leta 2007 prejela Stritarjevo nagrado za najboljšega mladega kritika – podeljuje jo Društvo Slovenskih pisateljev.

List of artist's projects

2019
Iden