Tamara Podlesnik

O umetnici / skupini : 

Tamara Podlesnik je literarna komparativistka in avtorica več znanstvenih razprav ter literarnih besedil; v letu 2020 je doktorirala iz teoretske psihoanalize in feminizma. Ukvarja se z zgodovino žensk v poznejšem srednjem veku in s teorijo ženskosti ob vzporednem branju srednjeveških svetih teles ter modernih histeričnih in anoreksičnih teles. Feministično teorijo in zgodovino žensk povezuje s psihoanalizo, literaturo in s prevratnostjo mističnega diskurza; preučuje mistično pesništvo, ki ima subverziven domet za evropsko zgodovino in nove feminizme ter odpira nove poti in možnosti za drugačno pojmovanje žensk, ženskosti in ženske želje.

List of artist's projects