Suzana Milevska

O umetnici / skupini : 

Suzana Milevska je teoretičarka in kuratorica vizualne umetnosti in kulture iz Makedonije. Ukvarja se s postkolonialno kritiko hegemonskih režimov reprezentacije, feministično umetnostjo, teorijo spolov ter participatornimi in kolaborativnimi umetniškimi praksami. Ima doktorat iz vizualnih kultur na Goldsmiths College v Londonu, kjer je med letoma 2002 in 2004 tudi poučevala. Leta 2004 je bila Milevska Fulbrightova raziskovalna štipendistka v Library of Congress v Washingtonu. Poučevala je vizualno kulturo in spol na Gender Studies Institite ter zgodovino in teorijo umetnosti na Akademiji za likovno umetnost na Univerzi v SS. Cirila in Metoda v Skopju. Leta 2010 je objavila knjigi Razliki med spoloma na balkamu in The Renaming Machine, ki je povzela njen dolgoročni multidisciplinarni projekt. V letu 2012 je Milevska prejela nagrado Igorja Zabela za kulturo in teorijo. Za obdobje 2013 do 2015 je bila imenovana za častno profesorico za Central and South Eastern European Art Histories na Academy of Fine Arts Vienna.

List of artist's projects