Olumide Popoola

Država: 
Nemčija
O umetnici / skupini : 

Olumide Popoola, mlada avtorica slam poezije in performerka iz Berlina, je v svetu glasbe in govorjene poezije deležna vse veèje pozornosti. Joseph Bowie, vodja legendarne ameriške skupine Defunkt, ni edini, ki jo je navdušeno pozdravil, ko sta nastopila na skupnem koncertu v Berlinu - poleg njega tudi vedno veèje obèinstvo slam poezije odobrava njene odloène in erotiène »ženske pesmi«.
Olumide si pri prenašanju svojega sporoèila pomaga s pripovedništvom, dramskim izrazom in glasbo. Naj gre za zgodbo o poželenju ali za politièno temo, vedno se osredotoèi na lepoto življenja, na sposobnost èloveških bitij, da se uèijo in spreminjajo, na spiritualnost.
Njen stil se napaja iz karibske poetiène tradicije, pa tudi iz hip-hop kulture in afriškega pripovedovanja zgodb. Pri svojih predstavah, ki se razlikujejo od obièajne gledališke izkušnje, sodeluje s slikarji, glasbeniki in kiparji. Veliko je prepotovala in samo sebe postavljala v razliène kulturne scenarije, s èimer je razvila lastno individualno »umetnost diaspore«.
Olumide Popoola ima nigerijske in nemške korenine in obsežno znanje s podroèja dramskih umetnosti. Študirala je na oddelku za gledališèe na Umetnostni šoli v Utrechtu na Nizozemskem in se udeležila nadaljevalnega seminarja uprizoritvenih umetnosti, ki ga je v Londonu vodil Guillermo Gomez-Peña.
Od leta 1988 objavlja poezijo, na primer v nemški reviji Afro Look, v Y-Magazine (popularni mladinski reviji, ki izhaja v Johannesburgu v Južni Afriki) in v Wasser in der Wüste, antologiji zapisov afriško-nemških žensk (Orlando Verlag, Berlin, v tisku). Poleg tega je souredila Talking Home (Bluemoon Press, Amsterdam, 1999). Njena dela predvajajo na radiu in televiziji v Nemèiji, v Južni Afriki in na Nizozemskem. Spomladi 2002 je ustanovila My Lady Pride Productions, skupnost èrnih umetnikov z vseh podroèij, namenjeno promoviranju in organiziranju dogodkov in performansov, ki jih prirejajo veèinoma èrne umetnice.
Na Mestu žensk bo Olumide Popoola nastopila z berlinsko jazz pianistko Carolyn Carreon del Rosario. Carolyn Rosario je bila rojena na Filipinih, v Berlinu živi od leta 1984, s svojo skupino ali z drugimi bendi pa nastopa v raznih jazzovskih klubih in gledališèih po Nemèiji, na Japonskem, v Tuniziji, Italiji, Švici, na Portugalskem in v New Yorku.
Študirala je klavir, jazz in glasbeno literaturo na Glasbeni akademiji (Filipinska univerza), nadaljevalni jazz in teoretiène klavirske študije sta jo v Berlinu uèila Walter Norris in Aki Takase, v New Yorku pa Gaei Allen. Carolyn Rosario je zmagala na Berlin Studio Competition, kar ji je omogoèilo, da snema svoje skladbe s svojo skupino Kullintang Floating pri založbi Konnex Records.

List of artist's projects