Lana Zdravković

Država: 
Slovenija
O umetnici / skupini : 

Lana Zdravković je raziskovalka, publicistka, politična aktivistka, producentka in performerka (ne nujno v tem vrstnem redu). Doktorirala je iz filozofije na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici (Primerjalni študij idej in kultur, filozofski modul: transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura), s tezo Politika emancipacije: misel-praksa militantnega subjekta; diplomirala pa je iz primerjalne književnosti in sociologije kulture na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu, z diplomsko nalogo Samuel Beckett, novator romaneskne forme.

V svojem delovanju neguje sinergije med teoretičnim, aktivističnim in umetniškim pristopom pri raziskovanju na področjih: politika emancipacije, misel-praksa militantnega subjekta, radikalna enakost, politična/angažirana/kritična umetnost. Strastno se spopada s premišljevanjem moči prezentacije in ekscesa reprezentacije, potenciala subverzivnosti umetniškega dela, odpiranja prostorov enakosti kot procesov redistribucije čutnega, škandala telesnosti, identitet in pripadnosti.

Izvedla je številne projekte, samostojno in kot del umetniškega tandema Kitch (od leta 1999) in je tudi soustanoviteljica zavoda za umetniško produkcijo in raziskovanje Kitch (2006). Aktivno sodeluje s festivalom Mesto žensk (od leta 2005) in je tudi članica Društva za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk (od leta 2012). Kot Rebellious KITCH Controversy sodeluje v kolektivu tehnoburleske Tatovi podob (od leta 2014). Sodelovala je tudi v Laboratoriju za sodobne scenske umetnosti Via Negativa (v letih 2015, 2016 in 2017).