Lana Zdravković

Država: 
Slovenija
O umetnici / skupini : 

Lana Zdravković je raziskovalka, publicistka, politična aktivistka, kulturna producentka in umetnica (ne nujno v tem vrstnem redu). Diplomirala je iz primerjalne književnosti in sociologije kulture na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu z diplomsko nalogo Samuel Beckett, novator romaneskne forme in doktorirala iz filozofije na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici (Primerjalni študij idej in kultur, Filozofski modul: Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura) s tezo Politika emancipacije: misel-praksa militantnega subjekta.

V svojem delovanju neguje sinergije med teoretičnim, aktivističnim in umetniškim pristopom pri raziskovanju na področjih: politika emancipacije, misel-praksa militantnega subjekta, radikalna enakost, politična/angažirana/kritična umetnost. Strastno se spopada s premišljevanjem moči prezentacije in ekscesa reprezentacije, potenciala subverzivnosti umetniškega dela, odpiranja prostorov enakosti kot procesov redistribucije čutnega, škandala telesnosti, identitet in pripadnosti. Izvedla je številne skupinske in samostojne projekte kot del umetniškega tandema KITCH (od leta 1999) in je tudi soustanoviteljica zavoda za umetniško produkcijo in raziskovanje KITCH (od leta 2006). Najljubše forme izražanja so ji video, multimedijske instalacije in performans.