DeLVe | Institute for Duration, Location, and Variables

O umetnici / skupini : 

DeLVe | Institute for Duration, Location, and Variables sta v Zagrebu leta 2009 ustanovila Ivana Bago in Antonija Majača. Posvečen je raziskovanju, produkciji razstav in založništvu v polju sodobne umetnosti in teorije. Z zavzemanjem prostora med akademijo in sfero produkcije, DeLVe stopi korak nazaj od neposredne vidnosti kuratorskega dela z namenom vstopiti v kuratorske/umetniške/intelektualne prakse osveščeno s pogobljenim raziskovanjem, branjem, performativnim pisanjem in izmenjavo med različnimi akterji, ki se združijo okrog specifičnega prizadevanja.

List of artist's projects