Deana Gobac

Država: 
HRVAŠKA
O umetnici / skupini : 

Deana Gobac se je izobraževala na Šoli za klasični balet v Zagrebu, kjer je diplomirala leta 1988. Od 1987 je bila članica baletnega ansambla Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu, v letih 1995 do 2005 je imela status solistke. Nastopala v celotnem repertoarju in s svojimi vlogami gostovala po Evropi in v ZDA. Deana Gobac danes nastopa v neodvisnih produkcijah Nataše Lušetić, Jasne Frankić, Željka Zorice, Ive Višak. Od leta 2007 je samostojna umetnica in sodeluje s skupino Croatia, v neodvisnih produkcijah in gostuje v Hrvaškem narodnem gledališču.