Ana Peraica

O umetnici / skupini : 

Ana Peraica je doktorica estetike fotografije. Po diplomi iz umetnostne zgodovine in filozofije na Univerzi v Zagrebu je postala raziskovalka likovne teorije na Akademiji Jan Van Eyck v Maastrichtu, kjer je prejela nagrado UNESCO-IFPC; vzporedno s tem pa je vpisala triletni doktorski študij smeri kulturna analiza, teorija in interpretacija na ASCA, Univerzi v Amsterdamu in zagovarjala svojo disertacijo z naslovom Fotografija kot dokaz na Univerzi na Reki. Je urednica zbornikov Žena na raskrižju ideologija (Split, Hulu/Vladni Urad za enakopravnost Split, 2007), Žrtve simptoma - PTSM in kultura (Inštitut za Networked kultur, Amsterdam, 2009) in avtorica Sub/verzij (Revolver Publishing, 2009). Njeni eseji na področju vizualnih študij in teorije medijev so redno objavljani v številnih revijah in časopisih, kot so Springerin, Pavilion, Fotografija, Afterimage, Leonardo, itd.

List of artist's projects