Refleksija sezone 2018/2019: nova publikacija

Na Mestu žensk smo pravkar izdale novo publikacijo “City of Women, Reflecting 2018/2019«, ki osvetljuje ključne vsebinske poudarke in teme lanskoletnega festivala in sezone. Zbornik sta uredili Mirna Berberović in Teja Reba. Oglasite se v naši pisarni in odnesite domov svoj izvod!

Zbornik je v celoti napisan v angleškem jeziku. Razdeljen je v pet glavnih sklopov. V prvem z naslovom Prihodnost bo feministična, ali pa je ne bo, v fokus postavljamo feminizem, umetnost in aktualno kulturno-politično situacijo. Poleg izjave ob 8. marcu objavljamo tudi povzetek predavanja Bojane Kunst o feminističnem branju razmerja med umetnostjo in kulturo. Podobne teme odpira tudi drugi sklop Brez strahu, proti politiki sovraštva, ki naslavlja nujnost političnega upora proti rastoči nestrpnosti v družbi. 

Tretji sklop z naslovom Umetnice Mesta žensk – živi arhiv prinaša refleksije domačih avtoric Jasmine Založnik, Alje Lobnik, Andreje Kopač, Pie Brezavšček, Sabine Potočki in Maje Šorli. V zadnjem sklopu Feminizem je univerzalizem pa Eva Bahovec v daljšem razmišljanju zaključuje refleksijo lanske sezone z dialogom med partikularnim in univerzalnim znotraj feminizma.

Zbornik služi kot platforma in nadaljevanje naših številnih mednarodnih pogovorov s sestrskimi kolektivi in umetnicami_ki. Veselimo se, da se bomo letošnjo jesen v Ljubljani našli že 25. zapored.