Programski sodelavci Cankarjevega doma (soproducent festivala Mesto žensk 1996–2014)

Generalni direktor:
Mitja Rotovnik

Sedanji in pretekli vodje kulturno-umetniškega programa

in programski sodelavci Festivala Mesto žensk (1996–2014)

Glasba:

Program jazza in glasb sveta
Bogdan Benigar

Program resne glasbe, opere in baleta
Monika Kartin
Ingrid Gortan

Gledališče in ples
Boris Pintar
Uršula Cetinski
Alja Predan
Diana Koloini

Film
Jelka Stergel
Simon Popek

Razstave
Nina Pirnat Spahić

Humanistični program
Olga Butinar Čeh
Peter Šavli
Barbara Rogelj

Tehnično vodstvo:
Sašo Krajnc
Karmen Klučar

Oddelek za informacije in prodajo vstopnic:
Breda Pečovnik
Andreja Šteblaj
in sodelavke