MESTO ŽENSK - Društvo za promocijo žensk v kulturi

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk je bilo ustanovljeno leta 1996 v Ljubljani. Društvo vodi neodvisni svet uveljavljenih posameznic in posameznikov z različnih področij kulturnega življenja, umetnosti in znanosti, katerega cilj je spodbujanje intersekcionalnih razprav o vprašanju spolov, doseganje enakopravnosti in enakosti med spoli ter produkcija inovativnih, odmevnih, drznih in vrhunskih umetniških dogodkov.

Največji dogodek društva, vsakoletni Mednarodni festivala sodobnih umetnosti – Mesto žensk je nastal na pobudo Urada za žensko politiko, prireditelja prve festivalske edicije leta 1995, Društvo Mesto žensk pa je glavni prireditelj festivala od leta 1996 do danes.

Svetu društva predseduje častna predsednica. Za programsko vodstvo, selekcijo, produkcijo, koordinacijo in organizacijo med letom skrbi tričlanska redna ekipa, izvedbeno festivalsko ekipo pa sestavlja v povprečju deset ljudi, običajno samozaposlenih v kulturi, ki delajo na festivalu začasno (1–3 mesece), in prostovoljke_ci.

 

Celoletne aktivnosti Mesta žensk obsegajo:

- transdiciplinarni raziskovalni program namenjen povezovanju umetnosti in znanosti

- produkcija in koprodukcija umetniških projektov (uprizoritve, razstave, instalacije, koncerti)

- kulturno umetniško izobraževanje in delo z mladimi

- arhiviranje in študijska soba

- mednarodno sodelovanje in mreženje

- mednarodni festival sodobnih umetnosti - Mesto žensk

 

Programska vodja: Teja Reba

Stalna organizacijska ekipa

Častna predsednica:  Eva D. Bahovec

Članice in člani društva Mesto žensk: Rok Avbar, Eva D. Bahovec, Pia Brezavšček, Vesna Bukovec, Lea Culetto, Katja Čičigoj, Ana Čigon, Lenka Đorojević, Alenka Gregorič, Tea Hvala, Urška Jež, Bettina KnaupKatja Kobolt, Nina Kozinc, Dunja Kukovec, Vesna Leskošek, Tanja Lesničar Pučko, Amela Meštrovac, Maja Peharc, Eva Prodan, Teja Reba, Dali Regent, Inga Remeta, Alma R. Selimović, Petra Slatinšek, Lilijana Stepančič,  Mara Vujić, Jasmina Založnik, Lana Zdravkovič, Nada Žgank, Tanja Završki, Nataša Živković.

Članice in člani Kluba Mesta žensk: Pija Bodlaj, Milica Antić Gaber, Maja Delak, Barbara Drole, Marina Gržinić, Mateja Jesenek, Mojca Jug, Suzana Koncut, Nevenka Koprivšek, Sonja Lokar, Metka Maček, Mirijam Milharčič Hladnik, Nina Ostan, Sabina Potočki, Mitja Rotovnik, Svetlana Slapšak, Maja Šorli, Neva Šlibar, Suzana Tratnik, Nataša Velikonja, Miha Zadnikar, Darja Zaviršek, Ana Jereb, Lea Culetto, Dali Regent

 

Naš program podpirajo:

                                                     

PriponkaVelikost
Statut Mesto zensk_3.6.2015.pdf376.67 KB
Pravilnik o delovanju Kluba Mesta žensk_23.2.2017.pdf246.87 KB
Pravilnik o varstvu podatkov.pdf95.49 KB
Pravilnik o prostovoljskem delu.pdf197.22 KB