MESTO ŽENSK - Društvo za promocijo žensk v kulturi

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk je bilo ustanovljeno leta 1996 v Ljubljani. Društvo vodi neodvisni svet uveljavljenih posameznic in posameznikov z različnih področij slovenskega kulturnega življenja, umetnosti in znanosti, katerega cilj je spodbujanje intersekcionalnih razprav o vprašanju spolov, doseganje enakopravnosti in enakosti med spoli ter produkcija inovativnih, odmevnih, drznih in vrhunskih umetniških dogodkov.

Največji dogodek društva, vsakoletni Mednarodni festivala sodobnih umetnosti – Mesto žensk je nastal na pobudo Urada za žensko politiko, prireditelja prve festivalske edicije leta 1995, Društvo Mesto žensk pa je glavni prireditelj festivala od leta 1996 do danes.

Svetu društva predseduje častna predsednica. Za programsko vodstvo, selekcijo, produkcijo, koordinacijo in organizacijo med letom skrbi tričlanska redna ekipa, izvedbeno festivalsko ekipo pa sestavlja v povprečju deset ljudi, običajno samozaposlenih v kulturi, ki delajo na festivalu začasno (1–3 mesece), in prostovoljke_ci.

 

Celoletne aktivnosti Mesta žensk obsegajo:

- transdiciplinarni raziskovalni program namenjen povezovanju umetnosti in znanosti

- produkcija in koprodukcija umetniških projektov (uprizoritve, razstave, instalacije, koncerti)

- kulturno umetniško izobraževanje in delo z mladimi

- arhiviranje in študijska soba

- mednarodno sodelovanje in mreženje

- mednarodni festival sodobnih umetnosti - Mesto žensk

 

Programska vodja: Teja Reba

Stalna organizacijska ekipa

Častna predsednica: Vesna Leškošek

Članice in člani društva Mesto žensk: Pija Bodlaj, Alenka Gregorič, Nataša Hrastnik, Urška Jež, Bettina Knaup, Katja Kobolt, Dunja Kukovec, Vesna Leskošek (predsednica), Amela Meštrovac, Teja Reba, Inga Remeta, Petra Slatinšek, Lilijana Stepančič, Neva Šlibar, Mara Vujić, Jasmina Založnik, Lana Zdravkovič, Nada Žgank.