MESTO ŽENSK – Mednarodni festival sodobnih umetnosti

O FESTIVALU

Vsakoletni Mednarodni festival sodobnih umetnosti – Mesto žensk poteka v začetku oktobra. Vsakič gosti od 40 do 60 umetnic in teoretičark ter pritegne pozornost več tisoč obiskovalcev vseh starosti, izobrazb in zanimanj. Od ustanovitve je na njem sodelovalo preko 700 umetnic in umetnikov, kolektivov, skupin, kuratoric in kuratorjev, teoretičark in aktivistk z vsega sveta – od takih, ki se šele uveljavljajo, pa vse do najimenitnejših imen. Festival sodeluje s številnimi institucijami in alternativnimi prizorišči v Ljubljani, Sloveniji in tujini ter uživa veliko medijsko pozornost. Vsakoletna festivalska ekipa je sestavljena predvsem iz samostojnih ustvarjalcev na področju kulture. Za programsko selekcijo, koordinacijo in organizacijo med letom skrbi tričlanska redna ekipa, izvedbeno festivalsko ekipo pa sestavlja v povprečju deset ljudi, običajno samozaposlenih v kulturi, ki delajo na festivalu začasno (1–3 mesece),  in prostovoljke_ci. Trenutna programska vodja festivala je Teja Reba.

Z leti je festival Mesto žensk pridobil vrsto značilnosti in z njimi prepoznavnost, zaradi katere se razlikuje od drugih podobnih dogodkov v Sloveniji in Evropi. Ena od takih značilnosti je njegova transdisciplinarnost in z njo povezano sodelovanje umetnic, ki eksperimentirajo, se spogledujejo ali celo prestopajo meje posameznih žanrov. Vsaka izdaja festivala je posvečena osrednji temi, pomembni bodisi v umetniškem, kulturnem ali družbenopolitičnem pogledu, k sodelovanju pa so povabljeni tudi akademičarke_ji s področja kulturoloških študij in študij spolov, ki se poklicno ukvarjajo z izbrano tematiko. Festival spodbuja dialog, nova spoznanja in živahno razpravo med sodelujočimi umetnicami, teoretičarkami in občinstvom.

Mesto žensk je mednarodni festival sodobnih umetnosti in predstavlja umetnice z vsega sveta, tudi iz daljnih držav in področij, ki se v Sloveniji redko predstavljajo ali pa jih domače občinstvo še ne pozna najbolje. Je kraj, kjer prihaja do sodelovanja med povabljenimi gostjami, umetniki in institucijami oziroma organizacijami v Sloveniji in sosednjih državah. Festival organizira gostovanja povabljenih umetnic v Sloveniji in tujini ter predstavlja bogat program spremljevalnih prireditev izven festivalskih okvirov. Nagovarja široko in raznoliko občinstvo in si prizadeva za njegovo aktivno sodelovanje. Da bi to dosegel, ponuja raznovrsten program in organizira prireditve na različnih koncih mesta, kar nedvomno prispeva k njegovi odmevnosti, meša občinstva, tako da neobičajne ali kontroverzne dogodke postavlja na t. i. mainstream prizorišča, znane in uveljavljene umetnice pa nastopajo v t. i. alternativnih prostorih.

Z različnimi brezplačnimi delavnicami, predavanji in teoretskim izhodiščem, ki spodbuja razumevanje kulturne identitete in sodobne teorije, je v program festivala vpeto tudi izobraževanje v najširšem pomenu besede.

 

PROGRAMSKE SMERNICE 2016 - 2019

Mesto žensk je platforma, ki producira in predstavlja sodobno, inovativno, vrhunsko, kritično, drzno in radikalno umetnost.

Mesto žensk predstavlja in promovira lokalne in mednarodne umetnice, teoretičarke, kulturne delavke.

Mesto žensk osvetljuje družbeno realnost v kateri umetnost nastaja in v kateri umetnice živijo/delujejo.

Mesto žensk opozarja na diskriminacijo v umetnosti in kulturi.

Mesto žensk stremi k izboljšanju pogojev delovanja za ženske v umetnosti in kulturi.

Mesto žensk neguje transdisciplinarni in intersekcionalni pristop.

Mesto žensk ne pristaja na stereotipe, discipliniranje umetnosti ali ločevanje prakse od teorije.

Mesto žensk spodbuja k družbenemu razmišljanju, ozaveščanju, solidarnosti in sprejemanju drugačnosti.

 

KRITERIJI ZA SELEKCIJO

1. Programiramo avtorice/umetnice oziroma kolektive, kjer so večinsko zastopane ženske.

2. Programiramo vse zvrsti sodobne umetnosti (sodobno in postdramsko gledališče, sodobni ples, performans in live-art, vizualne in intermedijske umetnosti, site-specific dogodki, glasbene in filmske umetnosti).

3. Programiramo inovativne in prodorne formate/ideje, ki vzpostavljajo kritični dialog s sedanjostjo v kateri živimo.

4. Programiramo in sodelujemo z lokalnimi in mednarodnimi avtoricami/umetnicami.

5. Festival je kuriran in nima javnega razpisa, za sodelovanje se obrnite na umetniško vodstvo.

 

___

Program 23. Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti - Mesto žensk je zaključen in bo objavljen junija 2017.
Če vas zanima sodelovanje na naslednji ediciji festivala (oktober 2018) nam svoje predloge pošljite do 1. 9. 2017.
Za več vsebinskih informacij pišite na teja@cityofwomen.org