Članice in člani festivalskih ekip in drugi festivalski sodelavci (1995–2014)

Ambrož Peter (Ogledalo d.o.o.): računalniška in spletna podpora, 2010–2014

Avbar Rok: festivalska ekipa 2012–2014

Babić Milijana: festivalska ekipa 2004–2012, 2014

Baskar Nil: spletna stran 2005

Belić Alenka: festivalska ekipa 2002

Beti Jerneja: spletna stran festivala 2007

Bodlaj  Pija: festivalska ekipa 2008, 2009, 2011

Božič  Helena: festivalska ekipa 2005, 2006, COW radio, 2007

Božič Nataša: festivalska ekipa 2004, 2005

Burt Philip: angleška lektura 1996–2004

Cajnko Borut: festivalska ekipa 1999, 2001–2004

Calderera Polona: festivalska ekipa 2013

Cetinski Uršula: festivalska ekipa 1995–1998

Comino Urška: festivalska ekipa 2010

Cvijanović Nemanja: festivalska ekipa 2010

Čorović Selman: festivalska ekipa 2010

Čorović Senada: festivalska ekipa 2010

Danial Dunja: video dokumentacija, 2011

DeVos Dean: angleška lektura 2008, 2009

Done Stephen: angleška lektura 2010, 2012, 2014

Dragojević Dražen: prevodi 2000

Drole Barbara: festivalska ekipa 2009

Duša Ana: festivalska ekipa 2002

Duša Irena: prevodi 2002, 2003, 2004, festivalska ekipa 2003

Đorem Sandra: festivalska ekipa 2010

Engelsberger Neja: celostna podoba festivala, spletna stran 2007–2014

Fajdiga Nina: festivalska ekipa 2013

Ferkov Katerina: festivalska ekipa 2003

Gabrič Melita: festivalska ekipa 1995

Gluvić Anja: video dokumentacija 2010

Gorenc Nina: prevodi 1999

Gosarič Samo: CoWeb koordinacija 2008, 2009

Grau Rawley: prevodi 2002

Grgurevič Meta: festivalska ekipa 2010, spletno uredništvo 2012, 2013

Grobler Ana: festivalska ekipa 2008, 2013 (Rdeče zore nad Mestom žensk)

Hens Kristina: festivalska ekipa 2014

Hirci Nataša: prevodi 1996–1999

Hozjan Tadeja: računovodstvo 1997, 1998

Hribar Barbara: festivalska ekipa 2011, 2012

Hudolin Mojca: slovenska lektura 2008, 2009

Hvala Tea: festivalska ekipa 2003, 2007, 2013 (Rdeče zore nad Mestom žensk)

Ivanov Gabrijela: spletna administracija 2008

Jež Urška: festivalska ekipa 2006–2014

Jure Kocbek: oblikovanje 1995

Kajba Suzana: festivalska ekipa 2009

Katarina Grgič: festivalska ekipa 2003

Kelbl Barbara: festivalska ekipa 2004

Kerkoš Saša: celostna podoba festivala, spletna stran 2007–2014

Klučar Karmen (Cankarjev dom): tehnično vodstvo, 2004–2009

Knaup Bettina: festivalska ekipa 2001–2004

Kobolt Katja: festivalska ekipa 2000, 2001, 2004–2008, CoWeb koordinacija 2006

Kopač Andreja: CoWeb koordinacija 2010

Kosjek Anja: slovenska lektura 1997, 1998

Kozinc Nina: festivalska ekipa 2004

Krajnc Maja: CoWeb koordinacija 2010, 2011

Kukovec Dunja: festivalska ekipa 2006–2008, CoWeb koordinacija 2006, 2007

Lakner Daša: CoWeb koordinacija 2007

Leiler Boštjan: prevodi 1995

Lenka Đorojević: festivalska ekipa 2013

Lojović Jasenka: festivalska ekipa 2007

Lunaček Sarah: festivalska ekipa 1999–2002, video dokumentacija 2000–2002

Marinšek Jure (Cankarjev dom): tehnični direktor 1995–2002

Marsh Alenka: festivalska ekipa 2003

Maša Nonkovič: spletna stan, 2003

Meden Jure: festivalska ekipa 2005

Meško Nina: festivalska ekipa 2000

Meštrovac Amela: festivalska ekipa 2011–2014

Oblak Alenka: festivalska ekipa 2003

Ognjen Radivojević: festivalska ekipa 2011–2014

Osojnik Goro: festivalska ekipa 2001–2003

Ovaska Tanja: prevodi, 1999

Pajdić Predrag: festivalska ekipa 2010, 2011

Pavlišič Ana: spletna stran 2006

Pavlovič Tina: festivalska ekipa 2011, 2012, 2013

Pavšek Nina: festivalska ekipa 2012, 2013

Peče Maša: uredništvo kataloga, prevodi 2008

Perić Tina: festivalska ekipa 2008

Perić Petar (RE plus): računovodstvo 2007–2014

Peroša Mateja: video dokumentacija 2003–2006

Petrov Katarina: spletna stran 2002

Pirman Alenka: festivalska ekipa 2008

Pisanski Neža: prevodi 1999

Plešivčnik Irena: festivalska ekipa 2008

Pogačnik Lija: festivalska ekipa 2012

Potočki Sabina: festivalska ekipa 1997–2007, 2012–2014

Potokar B. Urša: video dokumentacija 2007–2014, festivalski trailer 2007–2012

Potrato Tina: prevodi 1999

Prassel Igor: festivalska ekipa 2003–2007

Predan Barbara: spletna stran 2004

Prinčič Luka: festivalska ekipa 2007, 2008

Rajković Dragana: festivalska ekipa in video dokumentacija, 1999

Rebov Maja: spletna stran 2005–2007

Remeta Igor: tehnična pomoč 2007, tehnični direktor 2010, 2012–2014 (tehnična ekipa)

Remeta Inga: festivalska ekipa 2009, 2010, tehnična koordinacija 2010, tehnična direktorica 2011–2014

Resnik Robert (Roer): informatika, programiranje, spletna podpora 2006–2008

Sašek Zlata: računovodstvo 1999–2006

Scott Eric Dean: angleška lektura 2011, 2014

Silič Melita: prevod in lektura 2005–2007, 2010–2014

Simčič Zvonka: video dokumentacija 1999, 2000

Slatinšek Petra: festivalska ekipa 2005–2007

Smrekar Tina: festivalska ekipa 2005–2008

Straka Vanda: festivalska ekipa 1995

Stulajterova Andrea (Slovaška): festivalska ekipa 1998

Stvarnik Alja: festivalska ekipa 2011

Svan Reno: lektura 2004

Šantl Tina: festivalska ekipa 2007

Šebjanič Robertina: video dokumentacija 2007–2009, festivalski trailer 2010, 2011

Šivic Manja: festivalska ekipa 2013

Škoberne Tina: prevodi 2000–2002

Šoštarič Ajda: prevodi 2009

Šoštarko Mojca: prevodi 1998

Štular Meta: festivalska ekipa 1999

Šulc Tina: video dokumentacija in festivalski trailer 2013, 2014

Tihole Petra: festivalska ekipa 2001, 2002

Turk Matic (Ogledalo d.o.o.): računalniška in spletna podpora 2010–2014

Van Daele Koen: festivalska ekipa 1995–2002

Veble Mateja: festivalska ekipa 2010

Vidic Urša: festivalska ekipa 2009

Vračar Milan festivalska ekipa 2008

Vujić Mara: festivalska ekipa 2003–2005, 2009–2014

Woelle Irena: oblikovanje 1996–2006

Zadnikar Miha: festivalska ekipa 2003–2005

Založnik Jasmina: festivalska ekipa 2008, 2009

Zaranšek Petra: angleška lektura 2008, 2009

Zdravković Lana: festivalska ekipa 2013

Zonta Barbara: festivalska ekipa 2009, 2010, 2013, 2014

Zubković Ksenija: festivalska ekipa 2007

Železnik Karla: festivalska ekipa 2007

Žgank Nada: fotografija Mesto žensk 2000–2014

Živković Lilijana: prevodi 1999

Žuraj Alvina: slovenska lektura 1999–2001