Márta Murányi. Foto: Stewart Collinson

Goveje-kolerabja kantata

Koncert, 35'
// Musica Femina //

Goveje-kolerabja kantata (2017) je zlitje elektroakustične glasbe z gledališčem, zvočno krajino, fraktalno glasbo in političnim manifestom. Kompozicija temelji na terenskem posnetku z železniške postaje Keleti v Budimpešti, kjer je leta 2015 taborilo na stotine beguncev. Posnetek zajema pogovor med tremi madžarskimi moškimi, ki so glasno izražali svoje nezadovoljstvo ob dejstvu, da nekateri prostovoljci pomagajo beguncem. V najbolj dramatičnem delu pogovora je eden od moških rekel, da bi – če bi imel to moč – postrelil begunce, jih pometal na tovornjak in jih zažgal. Nenehno jih je naslavljal z izrazom »marhakaralábé« (madž. besedi za »govedino« in »kolerabo«), kar je posmehljivo poimenovanje za tepčke, za katerega je sam menil, da je »duhovito«.

Da bi razvila posnetek in ga umestila v širši kontekst, je Andrea Szigetvári zbrala še dodatne posnetke: intervjuje z begunci, ki so govorili o svojih usmiljenja vrednih izkušnjah, in govore različnih sodobnih političnih veljakov, ki so izražali svoje zamisli o tem, kako bi lahko našli rešitve za »migrantsko krizo«. 

Suprasegmentalni parametri prozodije glasovnega sporazumevanja, čustveni in glasbeni vidiki govorov služijo kot izvorno gradivo za kompozicijo tako akustičnih kot tudi elektroakustičnih delov. Melodije, glissandi, ritmi, tempi, strukture premorov, poudarki, glasnosti in barvne značilnosti, ki so posledica glasovnega gradiva, so vgrajeni v zvočne krajine, ki premišljujejo lokacijo posnetka (železniško postajo Keleti) in pomene, ki izhajajo iz govorjenih besedil.

Vstopnice: 10 / 7 €
V okviru programa Musica Femina
#HerSound // štiri zvočni dogodki: 15 €

 

Naročnik kompozicije je kanadska Univerza v Victorii, delo pa je nastalo v okviru skupnega projekta EU in Kanade z naslovom »Pripovedi o spominu, migracijah, ksenofobiji in evropski identiteti: medkulturni dialogi«. 

Skladateljica: Andrea Szigetvári; sopranistka: Márta Murányi; organizacija: Mesto žensk v sodelovanju z: Bunker – Stara mestna elektrarna. V okviru evropskega projekta sodelovanja. Musica Femina International. Podpira: Program Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana, Balassijev inštitut.

Datum in čas dogodka: 
06/10/19 20:00
Kraj dogodka: 
Stara elektrarna
Foto galerija: