Françoise Vergès: Politični/dekolonialni feminizem

predavanje, Atrij ZRC