Feminizem je univerzalizem

predavanje in praktikum, Filozofska fakulteta