20 let kasneje - med preteklostjo in prihodnostjo Mesta žensk

Sodelujejo: Uršula Cetinski, Vera Kozmik, Darja Zaviršek, Mirjam Milharčič Hladnik

Moderatorka: Vesna Leskošek

Dvajseta obletnica festivala, ki ga večinsko soustvarjajo ženske, je velik dosežek. V vseh teh letih je doživljal vzpone in padce in tako v valovih do sedanjega časa, ko tisti, ki odločajo, kulturo na splošno vse bolj vidijo bodisi kot ljubiteljsko ali pa tekmovalno tržno dejavnost.

Festival je od svojih začetkov mednaroden, vendar s poudarkom na umetnosti slovenskih ustvarjalk. Obletnica je priložnost, da naredimo kratek zgodovinski pregled razvoja festivala, se spomnimo njegovih začetkov in premislimo o glavnih razvojnih značilnostih.

Izhodišče pogovora bo dejstvo, da je festival spolno specifičen, osredotočen na ženske, čeprav skorajda nikoli brez nekaj moških ustvarjalcev. Glavno vprašanje, na katero bomo pogledale z zgodovinske perspektive, se nanaša na večno temo festivala: zakaj spolna specifičnost, je res potrebna, je nismo že presegli, je spol še kategorija, ki zajame raznoterost spolnih identitet in umetniških izrazov? Koliko je zgodovina festivala povezana s feministično teoretsko in aktivistično tradicijo oz. ali ima feminizem mesto v slovenskem kulturnem ustvarjanju?
V pogovoru na to in druge teme bodo sodelovale dosedanje predsednice Mesta žensk – Društva za promocijo žensk v kulturi, ki so v svojem času vplivale na mesto žensk v festivalu. (Vesna Leskošek)