Performative Gestures Political Moves

Performative Gestures Political Moves

Predstavitev knjige Performative Gestures Political Moves in založniškega projekta Red Athena University Press

Kljub vse glasnejšim opozorilom, ki izpostavljajo “problem performativnosti”, zasleduje knjiga Performative Gestures Political Moves ta pojem in njegov odzven v študijah regije, ki je sama posledica “performansa” moči; natančneje, njegovo rezoniranje v umetniški in teoretski produkciji v oziroma o »Vzhodni Evropi«. Pri tem ne gre (samo) za predstavitev raziskovanja umetnosti performansa in performativnosti v regiji, označeni za »vzhodnoevropsko«, ampak predvsem za produkcijo pozicij, ki presegajo reprezentacije tega, kar umetnost performansa, performativnost in »post-socialistična Evropa« so. Tako Performative Gestures Political Moves preizprašuje tudi proces historizacije in njegovo ideološko pozicioniranje. Predvsem v okviru feministične zgodovine umetnosti, pa tudi feminističnega kuriranja, je vse do danes pereče vprašanje označevanja umetniške produkcije z oznako feminizma. Enoznačnega odgovora na kako, kaj, kdaj, kje, od in za koga je umetnost (performansa) feministična očitno nima. Enako velja za umetnost in feminizem kot takšna. V tem smislu publikacija doprinaša k refleksiji raziskovalnih pozicij in teoretskih premišljanj performativnosti, performansa, feminizma, historizacije in njihovih političnih implikacij v in za “kontinentalno posocialistično” stanje.

S prispevki:
Angele Dimitrakaki, Ane Peraica, Barbare Orel, Dunje Kukovec, Grupe Spomenik in DeLVe, Marije Ratković, Marine Gržinić, Martine Pachmanove, Milijane Babić, Suzane Milevske, Tee Hvala, Waldemarja Tatarczuka

Uredili:
Katja Kobolt in Lana Zdravković

Zbornik Performative Gestures Political Moves je izšel kot nadaljevanje istoimenskega simpozija (v organizaciji Mesta žensk na ZRC SAZU, 2010) pri Red Athena University Press, založniškem projektu Centra za ženske študije Zagreb in transjugoslovanskih feminističnih akademkinj.

 

Založnika

Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi

Red Athena University Press, Center za ženske študije, Zagreb, Hrvaška - www.zenstud.hr

Soorganizacija predstavitve: Trubarjeva hiša literature

Financira:  ERSTE Stiftung

 

Jezik knjige: angleški
Naročilo: info@cityofwomen.org
Cena: 16 eur

Datum in čas dogodka: 
19/06/14 17:00
Kraj dogodka: 
Trubarjeva hiša literature (Ribji trg 2, vhod Stritarjeva 7, Ljubljana)