Angel

Fotografija, 2013

Ženska kot subjekt v mojih instalacijah in performansih živi v stalnem stanju okupacije. To okupacijo ali 'okupacijsko' silo predstavljajo politični pogoji v okolju, v katerem živi; motijo mir, ki sicer vlada v njenem svetu. S tem svetom upravljajo tako zasebni kot javni dejavniki.

Okupacijska sila ima veliko obrazov: prevzame lahko obliko fizično oprijemljive resničnosti vsakdanjika, kot je npr. betonski zid, ograja, kontrolna točka, policijska ura, kamnita pregrada, ali pa »odstopi« svojo moč obrazu otroka, domu, jeziku in pričakovanjem kulture in tradicije. Tudi to predstavlja omejitve njeni osebni svobodi: ženska, mati, ljubimka, vodnica, zaščitnica. Išče pravico in hrepeni po spremembi. Vidi nasprotnike okrog sebe in gre naprej z nepopustljivo vztrajnostjo – in včasih čuti, da mora privzeti neke vrste norost, da bi lahko nepoškodovana preživela zatiranje, ko poskuša tiste, ki jih ljubi, zaščititi pred uničujočimi silami strahu.

V mojih umetniških delih ženska, ki jo predstavljam, živi v svetu, ki vsak dan napada njene vrednote, njeno ljubezen, njenega duha in je zato v stanju okupacije; njen svet bi lahko bil tu, v Palestini, ali kjerkoli drugje na svetu. Vsemu navkljub zre v prihodnost z nasmeškom na obrazu.

Subjekt/ženska, ki jo predstavljam v večini svojih del, je izpostavljena stalnemu zatiranju, pa vseeno polna ambicij; je bolj prisebna, kot bi morala biti glede na okoliščine, in hkrati malce nora. Je istočasno krhka in močna, ozaveščena in odzivna in vedno v gibanju. Vsaka njena kretnja, vsako dejanje je dejanje, ki odraža zavedanje okolja, ki jo obdaja, istočasno pa je to dejanje upora proti družbenim redom/pogojem.

Dejanja subjekta, ki ga predstavljam, odražajo vrednotenje sebe in okolja, podreditev in upor – poskus preživljanja življenja ob okupacijskih silah v vseh njihovih oblikah in ne glede na geografsko lego. Subjekt se ukvarja z vprašanji, ki »okupirajo« njen individualni duh, in resničnostmi vsakdana – bodisi političnega ali zasebnega. (Raeda Saadeh)

 

Datum in čas dogodka: 
03/10/14 20:00
Kraj dogodka: 
Galerija Škuc