S strukturnim uničenjem socializma nazaj v kapitalistično barbarstvo: družbeno-ekonomski položaj žensk

Posledica neokolonialne restavracije kapitalizma je masovna redukcija temeljnih socialnih in ekonomskih pravic, ki ima za ženske drugačne učinke kot za moške, saj med drugim temelji na ponovni repatriarhalizaciji družbe. Ta proces je neposredno povezan s prenosom odgovornosti in izdatkov, povezanih z družbeno reprodukcijo, z ramen lastnikov kapitala izključno na ženske. Posledica tega je potiskanje žensk v zasebnost doma, v vlogo prosto razpoložljivih reproducentk ter delno ali v celoti ekonomsko odvisnih partneric, iz česar izhaja tudi predrugačenje njihovega zaposlitvenega statusa: postavljene so v vlogo sekundarne delovne sile, predstavljajoč ogromni bazen rezervne armade delavk, ki je iz formalnega večinoma prestavljena v neformalni sektor. Restavracija kapitalističnih družbenih odnosov temelji na izbrisu socialistične ideje o enakosti in enakopravnosti spolov ter obujanju in utrjevanju izrazito konservativnih konstruktov spolne razlike.

Organizacija: Rdeče zore
V sodelovanju: Menza pri korit
S podporo: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Dogodek je brezplačen.

Po predavanju sledi delavnica, ki bo namenjena izmenjavi mnenj in izkušenj ter iskanju možnih načinov delovanja na področju feminističnih politik.

Datum in čas dogodka: 
26/10/13 18:00
Kraj dogodka: 
Menza pri koritu (AKC Metelkova mesto)