Medfestivalsko dogajanje - blog

Letošnji mednarodni festival sodobnih umetnosti bo svoj odmev dobival tudi v sprotni, t. j. spletni obliki. Sodelujoče in sodelujoči bodo tako na blogu spremljali dogajanje ter v obliki krajših in daljših zapisov strnili svoje vtise o festivalu. Zapisi, ki bodo objavljeni na spletni strani festivala, bodo tako v slovenskem kot tudi angleškem jeziku, za kar bo poskrbela Shannon Cochrane.

Organizacija: Mesto žensk.

Datum in čas dogodka: 
02/10/13 - 13/10/13