Kako ponovno povezati feministično in antikapitalistično kritiko?

Kako se upreti neoliberalni apropriaciji feminističnih politik z vključitvijo novih teorij družbene emancipacije, brez žrtvovanja boja za družbeno priznanje? Jasmina Husanović meni, da je pomembno ponovno povezati feminizem in kritiko kapitalizma, saj je velik del feminističnega gibanja opustil analizo družbenih razredov, sprejel kulturalizacijo in zavrl sanje o feministični emancipaciji v korist akumulacije kapitalizma. Prek identitetnih politik je razpršil feministično idejo o enakosti in začel promovirati različne modne stile in življenjske sloge, ki so decentralizirali moč žensk kot delavk.

Po predavanju sledi delavnica, ki bo namenjena izmenjavi mnenj in izkušenj ter iskanju možnih načinov delovanja na področju feminističnih politik.

Organizacija: Rdeče zore
V sodelovanju: Menza pri koritu
S podporo: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Dogodek je brezplačen.

 

Datum in čas dogodka: 
26/10/13 18:00
Kraj dogodka: 
Menza pri koritu (AKC Metelkova mesto)