ZRCALO ČASA

Projekt: 
Zrcalo časa

Otvoritev mednarodne skupinske razstave, Galerija Škuc