Buda se je zrušil od sramu (Buda Az Sharm Foru Rikht / Buddha Collapsed out of Shame)

Razvrscanje: 
15
Slika
Image: 
Opis: 
Hana Makmalbaf
Avtor: 
still
Opis: 
Hana Makmalbaf
Avtor: 
still