Social Darwinism

Okrogla miza

Socialni darvinizem je »teorija« oziroma predteoretski konstrukt, ki si od Darwina sposodi tako ime kot njegov (pred) znanstveni koncept, do izraza pa pride šele v času, ko kolektivni imaginarij zaposlijo ideali telesne moči in biologistična razlaga neenakosti. Mati kasnejših evgeničnih teorij (zametkov sodobnega genskega inženiringa) obenem skuša upravičiti kapitalizem in znanstveno legitimirati brezobziren laissezfaire: biološke principe preživetja močnejšega in naravno selekcijo aplicira na družbeni, politični in ekonomski prostor. Naravna selekcija (kot človeška usoda) je kaj hitro izgovor za »umetno selekcijo« – eliminira in modificira »nezaželene« elemente, tako da naposled dominira človek par excellence.

Okroglo mizo bo vodil Miha Zadnikar, aktivist, publicist, predavatelj in stari znanec Mesta žensk.

Pogovor bo potekal v slovenskem, angleškem in BHS jezikih. Poskrbljeno bo za prevod.

Organizacija: Mesto žensk
V sodelovanju: Galerija Škuc

Datum in čas dogodka: 
16/10/08 17:00
Kraj dogodka: 
Škuc Gallery
Foto galerija: