Sijoče, osamljeno, znotraj in brez

Intervencija v prostoru in telesu
20’

Sijoče, osamljeno, znotraj in brez je raziskava znotraj trenj v odnosu med feminizmom in ženskostjo. Vedno sem z zanimanjem opazovala, kako daleč v preteklost je 'praktični feminizem' popeljal ženske in njihovo primarno žensko plat – neodločnost in krhkost. In kako se je to prezrcalilo na celotno človeštvo.

Osnovna inspiracija za delo so kipi in teksti Louise Bourgeois, ameriško-francoske vizualne umetnice, ki je življenje posvetila destrukciji predhodno idealiziranih podob. Želim se ukvarjati s pričakovanji, razočaranji, vrnitvijo, preizpraševanjem in novim umeščanjem objektov in subjektov želje ter (ne)zmožnostjo zadovoljitve. 

Vizualne intervencije ter zvok za predstavo sta delo Vedrana Vučića, dolgoletnega sodelavca, s katerim nameravam vzpostaviti ustvarjalno povezavo med znanostjo (teorije zaznavanja, tehnike sporazumevanja, interaktivna programska okolja, nove tehnologije) in odrskim delom.

Delati želim na dveh ravneh:
1) na kakšen način (ženska) manipulacija vpliva na performerja znotraj polja (moškega) pogleda?
2) kakšna je relacija med telesom in manipulativnim interaktivnim okoljem?

Zanima me raziskovanje (ne)zmožnosti lastnega telesa in prednosti, ki jih ponuja publika kot polje refleksije. Zrcaljenje drž in uporaba odzivov publike bosta služila za razvoj giba, objekt in subjekt opazovanja/delovanja bosta postala eno.  
Dragana Alfirević

Soprodukcija (Magdalena Lupi): TRAFIK, Rijeka; Muzeum, Ljubljana
Organizacija in produkcija (Dragana Alfirević & Vedran Vučić): Mesto žensk / City of Women
V sodelovanju s: Mesto žensk, Bunker/Stara elektrarna


Datum in čas dogodka: 
09/10/06 22:30
Kraj dogodka: 
Stara elektrarna