Kaj? Što? Šta? Ča?

Delavnica

Čeprav je bila Slovenija v bližnji zgodovini politično, kulturno in gospodarsko povezana z B-H-S govornim področjem, so se v zadnjih petnajstih letih te povezave večinoma ohranile zgolj na področju gospodarstva. Slovenska literatura tako ni zgolj izgubila pomembne prevajalske mreže ter založniškega trga, temveč so bile v mnogočem zanemarjene tudi kulturne povezave s področjem nekdanje Jugoslavije. Namen večdnevne delavnice literarnega prevajanja iz slovenščine v bosanščino, hrvaščino, srbščino in obratno je seznanitev s potekom prevajalskega projekta (od izbire besedila, kontaktiranja založnika, pridobivanja avtorskih pravic ipd.), predvsem pa predstavitev posebnosti literarnega prevajanja med sorodnimi jeziki, kakršni so jeziki južnoslovanske jezikovne skupine. V prvem delu bo pozornost posvečena teoretsko-pragmatičnim izhodiščem, v drugem pa bo sledilo delo z dejanskimi prevodi udeleženk. Zaključek delavnice bomo pospremili z branjem prevedenih del.

Đurđa Strsoglavec je docentka za hrvaško in srbsko književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter prevajalka iz južnoslovanskih jezikov.
www.slavistika.net/04-ucitelji.php?iid=3253

Lada Stevanović je klasična filologinja, antropologinja in prevajalka, ki deluje na Etnografskem inštitutu v Beogradu.
www.sanu.ac.yu/ciril/Instituti/etnograf.htm

Predstavitveno branje prevajalske delavnice ter branji pesnic Maruše Krese in Šejle Šehabović bodo v torek, 10.10. ob 16.00 v Cankarjevem domu, v klubu Lili Novy.

Organizacija in produkcija: Mesto žensk
V sodelovanju: Cankarjev dom
S pomočjo: ISH-Institutum Studiorum Humanitatis, Skrivanek prevajalske storitve d.o.o.

Datum in čas dogodka: 
06/10/06 - 08/10/06
Kraj dogodka: 
Cankarjev dom