KATRIEN JACOBS & MARIJS BOULOGNE

Interaktivni razgovor
MARIJS BOULOGNE   KATRIEN JACOBS  
LIBI_DOC: JOURNEYS IN THE PERFORMANCE OF SEX ART / POTOVANJA V UPRIZARJANJE SPOLNE UMETNOSTI

NAJLEPŠE ODGOVORE ODKRIJEMO Z NAŠIMI MUCAMI

Ob izdaji knjige Libidoc: Journeys in the Performance of Sex Art (Libidoc: Potovanja v uprizarjanje spolne umetnosti, Maska, 2005) se bosta avtorica Katrien Jacobs in umetnica Marijs Boulogne zapletli v edinstven interaktivni pogovor o spolnosti, ljubezni, smrti in ekstazi. Marijs Boulogne je belgij-ska umetnica, ki raziskuje izgubljene (flamske) pripovedi o ženski ekstazi ter kultih mučeništva in spolnosti. Njeni junaki želijo z dejanji obsedenosti, mučnimi obredi abstinence in nenavadno fizično željo po srečanju in združitvi z najvišjim neznanim vzpostaviti erotični stik z bogom. Katrien Jacobs bo z njo in občinstvom načela pogovor, ki naj bi prispeval k razumevanju najsilovitejšega spolnega vzgiba umetnikov, intimnega preizkušanja igre teles in jezikovnega kodeka spolnosti, smrti in ekstaze.

Voditeljici bosta odgovarjali na vprašanja občinstva. Na primer: Ali je dejstvo, da se umetniki z vsemi čutili intenzivno odzivajo na raznolikost spolnih želja posledica biološko-kulturnega razvoja ali poplave informacij o spolnosti v medijih? Se je spolni umetnosti mogoče približati z naravnim, razvijajočim se živalskim nagonom ali potrebujemo kulturno-zgodovinsko pogojeno erotično vzgojo? Ali je mogoče vzpostaviti ‘mehke’ družbene prostore, v katerih lahko v celoti izživimo svoje poželenje in opravimo z vzdušjem strahu? Kakšen je odnos med spolno željo in hrepenenjem po prekoračitvi materialnega, ki jo dosežemo v stiku z ‘neznanimi’ zavrženimi entitetami ali smrtjo in procesi propadanja?

Katrien Jacobs, avtorica knjige Libidoc: Potovanja v uprizarjanje spolne umetnosti, nastopa v vlogi dveh pripovedovalcev, Libidot in dr. Jacobsa. Libidot potuje in srečuje umetnike, ki v njej vzbudijo pristno naklonjenost in celo vzhičenost, dr. Jacobs pa se izza štirih sten svoje pisarne na umetniška dela odziva z odmaknjenim cinizmom. Predmet njune raziskave – in knjige – je sedemin-dvajset vodilnih sodobnikov umetnikov, katerih dela se bodisi odkrito ali subtilno dotikajo človeške spolnosti in njene pornografske prezentacije. Katrien Jacobs

Predstavitev knjige
V sodelovanju z založbo Maska (2005)
Posebna gostja: Marijs Boulogne (Belgija)

Organizacija: Mesto žensk
V sodelovanju z: Maska, Galerija Kapelica

Datum in čas dogodka: 
10/10/05 20:00
Kraj dogodka: 
Galerija Kapelica