Ženske v umetnosti iz evropske in slovenske perspektive

Maja letos je Zentrum fur Kulturforschung iz Bonna v sodelovanju z inštitutom European Research Institute for Comparative Cultural Policy and the Arts (ERICArts) povabil okrog 65 strokovnjakov, umetnikov in političnih izvedencev iz petnajstih evropskih držav na prvo evropsko strokovno konferenco z  naslovom "Ženske v umetnosti in medijskih poklicih". Namen srečanja je bila izmenjava podatkov o poklicnem položaju in vlogi žensk, zaposlenih na področju umetnosti in v medijih. Čeprav ima vsaka posamezna država, vsak kulturni segment in vsaka umetniška zvrst svoje specifične lastnosti, je konferenca pripeljala do nekaterih  splošnih zaključkov. Prisotnost žensk na kulturnem področju postaja vse bolj pomembna. Raziskave so dokazale, da so ženske, zaposlene na umetniških področjih, običajno bolje usposobljene za delo od svojih kolegov. Vendar so ženske se vedno v manjšini pri sprejemanju odločitev, na odgovornih položajih v kulturnih institucijah in znotraj posameznih umetniških področij (npr.: skladateljice, režiserke). Ženske prevladujejo na položajih, ki prinašajo nizke zaslužke in zahtevajo veliko prilagodljivosti, tveganje, da bodo delo obdržale, pa je običajno veliko večje.

V Društvu za promocijo žensk v kulturi ­Mesta žensk smo prepričani, da položaj slovenskih žensk v umetnosti ni v ničemer boljši od evropskega. Vendar lahko to stališče utemeljimo le na osnovi lastnih opažanj in vsakodnevnih delovnih izkušenj. Podatkov tako rekoč ni. Resna raziskava tega področja ne obstaja. V zadnjem poročilu vladnega Urada za žensko politiko o vlogi žensk v Sloveniji v devetdesetih najdemo le krajši poročili o ženskah, ki delajo na umetniških področjih. V primerjavi z obširnostjo opravljenih raziskav v tujini je stanje pri nas zaskrbljujoče.

Društvo za promocijo žensk v kulturi prav tako meni, da je prva naloga kulturne politike, ki si prizadeva za enake možnosti žensk v umetniških poklicih, priprava in razčlemba potrebnih podatkov o tem področju. Seveda sta za pripravo kvalitetne in uspešne raziskave nujno potrebna aktivno sodelovanje in podpora tako državnih kot mestnih kulturnih ustanov. Le dejstva, ki odražajo dejansko stanje, lahko spremenijo danes tako razširjeno prepričanje (žal prisotno tudi pri sprejemanju številnih kulturnopolitičnih odločitev v Sloveniji), da pri nas ni nič narobe z vlogo in s položajem žensk v umetnosti.

S pripravo konference v okviru letošnjega festivala si Društvo za promocijo žensk v kulturi prizadeva napraviti prvi korak v tej smeri. Na konferenco smo povabili nekaj strokovnjakinj iz tujine kot tudi pomembne slovenske kulturne politike oz. političarke, ustvarjalke in menedžerke, da predstavijo podatke, analize in poglede na položaj žensk v svojih državah ali na svojih posebnih raziskovalnih področjih.

Patricia Adkins Chiti, predsednica Fondacije "Donne in Musica" iz Italije bo predstavila delo svoje organizacije in poročala o prizadevanjih za enake možnosti žensk v glasbi. Heidemarie Seblatnig, profesorica na Univerzi za tehnologijo z Dunaja, medijska umetnica in ena vodilnih predstavic, ki si prizadevajo za spremembe na področju zenski v umetnosti in v umetniških poklicih, bo na konferenci razpravljala o nujnosti primernega feminističnega odgovora na stališče, ki pripisuje ustvarjalnost pretežno moškim in o potrebnosti dvojne strategije, ki spodbuja javne predstavitve umetniških del avtoric in podpira njihova ustvarjalna prizadevanja. Konferenco bo vodila Dr. Ritva Mitchell (voditeljica Research Department of the Finnish Arts Council; voditeljica oddelka Cultural Policy and Action Division pri Svetu Evrope; predsednica Komisije za evalvacijo slovenske kulturne politike pri Svetu Evrope in predsednica združenja EricaArt.)


Strokovna konferenca v slovenščini in angleščini s simultanim prevodom 
Organizacjia: Mesto žensk, s pomočjo: Urad za žensko politiko 

Datum in čas dogodka: 
23/10/97 15:00
Kraj dogodka: 
Cankarjev dom, E 8/9