Medeja: Mit, ujet v klopčič ritualnih, arhetipskih in kulturnih frustracij

Okrogla miza
v francoščini, prevod v slovenščino

Medeja in detomor sta bila med najmanj priljubljenimi temami v sodobnih feminističnih diskusijah. Nakopičene arhetipske, ritualne, kulturne frustracije, prepovedi, cenzure in strahovi  so zasenčili problem, kot ga je neutrašno ubesedil Evripid pred skoraj trinajstimi stoletji. Okrogla miza se bo ponovno poglobila, se spraševala in pripovedovala o najbolj bolečih plateh žensk in materinstva, očetovstva, zakona. V pogovoru o Medejah bodo sodelovale Françoise Frontisi-Ducroux, Katarina Kolozova, Guandaline Sagliocco in Svetlana Slapšak.
Françoise Frontisi-Ducroux je profesorica na Coll`ege de France, direktorica pariškega Centre Louis Gernet (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) in tudi sodirektorica programa Antropologija starih svetov na ljubljanskem ISH. Katarina Kolozova je mlada skopska teoretičarka, prevajalka Evripidove Medeje v makedonščino in avtorica spremnega besedila. Francoska gledališčnica Guandaline Sagliocco trenutno ustvarja na Norveškem. Dan pred okroglo mizo bo odigrala Zgodbo o padlem junaku, solo-performans, ki temelji na mitu o Medeji. Svetlana Slapšak je sodirektorica programa Antropologija starih svetov in koordinatorka programa ženskih študij na ljubljanskem ISH. 

Sodelujejo: dr. Françoise Frontisi-Ducroux, Katarina Kolozova, Guandaline Sagliocco; Moderatorka: dr. Svetlana Slapšak

Pogovor je omogočil: Centre Culturel Français Ljubljana; Zavod za odprto družbo/ Open Society Institute - Slovenia; the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia; Apexchanges      

 

Datum in čas dogodka: 
20/10/96 15:00
Kraj dogodka: 
Cankarjev dom, E8/9