Hannah Arendt and her Times

Predstavitev knjige
Predstavitev prve izdaje knjige “Vita activa” v slovenščini pri založbi Krtina

Vlasta Jalušič & Karmen Klavžar

Hannah Arendt (1906-1975), nemška Židinja, ki je leta 1933 emi­grirala iz Nemčije in se v začetku štiridesetih naselila v ZDA, bi 14. oktobra letos dopolnila 90 let.
Kot filozofinja (učenka Husserla, Heideggra in Jaspersa), ki je sprva ni zanimala politi­ka, se je ob izkustvu nacionalsocializma lotila problema židovst­va in analize elementov totalitarizma. To jo je pripeljalo nepos­redno do vprašanja politike in političnega delovanja ter posamez­nikove in kolektivne odgovornosti za človekovo delovanje in mišljenje. Hannah Arendt sodi med najpomembnejše politične mis­lece 20. stoletja, njena dela “The Origins of Totalitarianism”, “Between Past and Future”, “On Revolution”, “Vita activa (The Human Condition)”, “On Violence” in druga pa predstavljajo monumentalen spopad s problematiko našega časa.
Vlasta Jalušič je prevajalka in avtorica spremne besede (o Hannah Arendt in o delu Vita activa). Karmen Klavžar je urednica založbe Krtina.

V sodelovanju with Krtina

 

Datum in čas dogodka: 
23/10/96 15:00
Kraj dogodka: 
Cankarjev dom, E8/9