Feministična teorija in kultura - kolokvij

Predstavitev sodobne feministične teorije in njenega razmerja do kulturoloških študij: navezava na literarno in filmsko teorijo ter na teorijo gledališča. Predava Elizabeth Cowie.

Elizabeth Cowie (VB): profesorica filmskih študij na University of Kent. Soustanoviteljica revije  za feministično teorijo m/f in sourednica od 1977 do 1986, ko je revija prenehala izhajati. V zbirki Shades of Nair (urednica Joan  Copjeo) je objavila tekste o ženskah in filmu noir (1993). Reprezentacija ženske - psihoanaliza in film bo izšla naslednje leto.

Koordinatorka: Eva Bahovec

Eva Bahovec je predavateljica edukacijskih ved in feministične teorije na lnstitutum Studiorum Humanitatis. Avtorica knjig  Kopernik, Darwin, Freud (1991), Ženska seksualnost: Freud in Lacan (1992)

Datum in čas dogodka: 
13/10/95 10:00
Kraj dogodka: 
Filmski in gledališki muzej