spremljevalni dogodki

Predavanja na lnstitutum Studiorum Humanitatis: ISH, Beethovnova 2/III, Ljubljana

Koordinatorka: Svetlana Slapšak

Phillis Levin (ZDA):  ponedeljek, 16. okt. ob 17.00 - Subjekt v zrcalu. Odnos med subjektom in objektom  glede na spol v poeziji.

Sue-Ellen Case (ZDA): ponedeljek, 16. okt. ob 19.45 - Kapitalizem in feminizem

Josette Feral (Kanada): torek, 17. okt. ob 17.00 - Mesto ženske v sodobni teoriji igranja

Rustom Bharucha (Indija): torek, 17. okt. ob 19.45 - Ženske v moški režiji:  refleksije v intrakulturalnem  modusu

Julie Mostov (ZDA): sreda,  18. okt. ob 17.00 - Telo in meje

Date and time of event: 
Oct 16th 17:00
Place of event: 
lnstitutum Studiorum Humanitatis, predavanje Phillis Levin
Date and time of event: 
Oct 16th 19:45
Place of event: 
lnstitutum Studiorum Humanitatis, predavanje Sue-Ellen Case
Date and time of event: 
Oct 17th 17:00
Place of event: 
lnstitutum Studiorum Humanitatis, predavanje Josette Feral
Date and time of event: 
Oct 17th 19:45
Place of event: 
lnstitutum Studiorum Humanitatis, predavanje Rustom Bharucha
Date and time of event: 
Oct 18th 17:00
Place of event: 
lnstitutum Studiorum Humanitatis, predavanje Julie Mostov