Reflektor name

Barbara Kukovec

Reflektor name / Spotlight on Me (Via Nova - del cikla performansov Vie Negative / part of Via Negativa cycle of performances), Stara elektrarna

Drugače od južnoameriških avtoric performans ali prizor >>Reflektor
name<< Barbare Kukovec govori zgolj o njenem osebnem svetu oziroma
načinu kako vidi predstavljanje same sebe pred publiko. Iz dela so
tudi skoraj izrinjene reference na delo La Ribot, ki je bila
poglavitna tematika prizora v predstavi Štiri smrti, iz katerega je
>>Reflektor name<< tudi nastal. Posledično je >>Reflektor name<< raziskava
gledališkega medija, ki pa razen v gledališki diskurz ni vpeta v
nobeno družbeno realnost, s čimer najbolj izstopa iz teme večera.